Wies Saman

Business development

Onwikkeling en uitvoering van beleid
Analyse en begeleiding van processen
Leggen van verbindingen/ambassadeursrol

Wies Saman

Business development

Onwikkeling en uitvoering van beleid
Analyse en begeleiding van processen
Leggen van verbindingen/ambassadeursrol

Over Saman

Wies Saman heeft een carrière, zowel in het bedrijfsleven, semi overheid als zakelijke dienstverlening (belangen-behartiging).

Begonnen bij ABN AMRO, daarna bij British Petroleum, vervolgens bij de Universiteit van Tilburg (vakgroepen en commissies onderwijs en onderzoek) en daarna bij de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW (VNO NCW).

Het grootste deel van zijn loopbaan is Wies Saman actief geweest bij VNO NCW/Brabants Zeeuwse Werkgevers-vereniging in de provincie Zeeland. In de loop van de tijd heeft hij de vereniging BZW in Zeeland uitgebouwd van een onbekende/ onbetekende vereniging van werkgevers tot een professionele belangenvereniging, die een betekenende rol speelt in het sociaal economisch krachtenveld in de provincie.

Wies Saman heeft een carrière, zowel in het bedrijfsleven, semi overheid als zakelijke dienstverlening (belangen-behartiging).

Begonnen bij ABN AMRO, daarna bij British Petroleum, vervolgens bij de Universiteit van Tilburg (vakgroepen en commissies onderwijs en onderzoek) en daarna bij de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW (VNO NCW).

Het grootste deel van zijn loopbaan is Wies Saman actief geweest bij VNO NCW/Brabants Zeeuwse Werkgevers-vereniging in de provincie Zeeland. In de loop van de tijd heeft hij de vereniging BZW in Zeeland uitgebouwd van een onbekende/ onbetekende vereniging van werkgevers tot een professionele belangenvereniging, die een betekenende rol speelt in het sociaal economisch krachtenveld in de provincie.

Missie & Visie

De missie van Saman Business Development: samen met de klant het leveren van oplossingen die leiden tot een succesvolle,innovatieve  strategie van organisaties. Daarbij is ontwikkeling en uitvoering van beleid richtinggevend. Om succesvol te kunnen zijn staat wisselwerking tussen opdrachtgever en Saman Business Development voortdurend voorop en is vertrouwen tussen beide de basis van het opereren.

Wat kan Saman Business Development voor u doen?

 • Analyse van en begeleiding van processen (adviesfunctie)
 • Leggen van verbindingen (ambassadeursrol)
 • Het durven kiezen voor een onconventionele aanpak wanneer dat het bereiken van het doel (beter) mogelijk maakt.
 • Opererend met en vanuit een groot netwerk.
 • Streven naar en denken in termen van meerwaarde bij het beoogde resultaat.
 • Werken in teamverband
 • Realiseren van gestelde targets en tijdslimieten.
 • Tijdens uitvoering van projecten communicatie met stakeholders bewaken.
 • Identificeren knelpunten, mede door informatie op juiste wijze op te nemen en te beoordelen.
 • Volhardend gericht zijn op het te bereiken doel.
 • Diplomatiek optreden.

Ervaring

Als secretaris behandelde hij de meest uiteenlopende dossiers en beoordeelde die op hun relevantie voor het georganiseerde bedrijfsleven. Vervolgens legde hij deze dossiers met een advies voor aan zijn besturen (zoals BZW, PORTIZ, Business Advisory Board Zeeland Seaports). Na besluitvorming daarover is hij verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.
Het gaat hierbij niet alleen om interne processen binnen de verschillende verenigingen, maar ook om de standpunten en belangen van het bedrijfsleven uit te dragen en te bevorderen bij derde partijen, vaak overheden (op alle niveaus) rechtstreeks, maar ook in alle mogelijke vormen van overleg (bv. overleg in de Regionale Werkkamer, Provinciale Commissie Omgevingsbeleid, SER Zeeland etc.).
In feite is dit aan te duiden met de term: lobby voor het belang van het bedrijfsleven in de brede zin van het woord.

Contact

Contactformulier